Všeobecné podmínky

JAK NAKUPOVAT?

Vybrané zboží vložíte do košíku kliknutím na ikonku s textem dát do košíku v detailu každé položky, dále můžete pokračovat ve výběru. Po ukončení výběru klikněte na Nákupní košík. Košík můžete buď vysypat nebo přejít k  pokladně. Zvolte prosím způsob platby a potvrďte objednávku tlačítkem Odeslat objednávku. Na e-mailovou adresu, kterou jste zadali, Vám přijde potvrzovací zpráva (automatická kopie objednávky).


V případě, že si zvolíte platbu předem na účet, Vám bude zaslán e-mail s číslem účtu a variabilním symbolem. Při zvolené platbě předem, čekáme na Vaši platbu 5 pracovních dní. V případě dobírky budete informovováni o zpracování objednávky.

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci nabízené na serveru www.vseprooslavy.cz  se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku. Tímto prostředkem v případě našeho virtuálního obchodu je především elektronická pošta a telefon.

Smlouva o koupi věci nabízené v našem virtuálním obchodě je uzavřena okamžikem obdržení kupujícím řádně vyplněné objednávky a následným potvrzením objednávky prodávajícího. Kupující podáním objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Po obdržení řádně vyplněné objednávky prodávající potvrdí kupujícímu do 24 hodin formou elektronické pošty nebo telefonicky na uvedený kontakt, že byla objednávka přijata.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři

Odesláním objednávky vybraného zboží kupující potvrzuje závaznost objednávky a souhlasí s nákupním řádem internetového obchodu.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že objednané zboží se již nevyrábí nebo není momentálně skladem. V těchto případech bude kupující neprodleně ze strany prodávajícího kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka neprodleně převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

 

DODÁNÍ ZBOŽÍ

Obvyklá dodací lhůta je 3 až 14 dní.

Zboží, které je skladem odesíláme:   

    v případě platby předem - prostřednictvím České pošty každou následující sobotu po připsání částky  na účet; u přepravy prostřednictvím Ulozenka.cz a Zasilkovna.cz násldující pondělí nebo úterý

    v případě dobírky - prostřednictvím České pošty každou následující sobotu po přijetí objednávky;u přepravy prostřednictvím Ulozenka.cz a Zasilkovna.cz násldující pondělí nebo úterý

V případě, že nebude možné vyřídit objednávku v uvedených termínech, zkontaktujeme kupujícího a dohodneme se na dalším postupu v daném obchodním případě.

O odeslání zboží bude kupující informován emailem.

Zasíláme pouze v České republice a na Slovensko (na Slovensko - v takovém případě nás prosím nejdříve kontaktujte ohledně výše poštovného !!! )

PŘI ZASLÁNÍ NA SLOVENSKO NELZE UPLATNIT POŠTOVNÉ ZDARMA PŘI OBJEDNÁVCE NAD 3.000 Kč !!! 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že objednané zboží se již nevyrábí nebo není v danou dobu dostupné. V těchto případech bude kupující neprodleně ze strany prodávajícího kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již poukázal částku za zboží na účet prodávajícího, bude mu vrácena zpět.

Objednávku lze stornovat do max. 24 hodin od objednání. Kupující má povinnost o tomto kroku neprodleně informovat prodejce. Storno není možné, pokud již byla zásilka vyexpedována!

 

POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Kupující nebo příjemce zboží má povinnost okamžitě při převzetí zboží překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození.

V případě poškození zásilky je kupující povinen následně zkontrolovat obsah zásilky a zjistit, zda zboží uvnitř zásilky není dopravou poškozeno.
O poškození je kupující povinen neprodleně nejdéle však do 2 dnů informovat dopravce i prodávajícího telefonicky na naše kontaktní telefoní čísla nebo e-mailem info@vseprooslavy.cz. Na pozdější reklamace způsobené přepravou nelze brát zřetel. Za poškození zboží vzniklé jeho dopravou nese odpovědnost přepravce.

Kupující by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí ihned informovat prodávajícího.

Záruční doba prodávaného zboží je 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak) a začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V souladu s § 53 odst. 4 a 7 občanského zákoníku má kupující právo do 14 dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu.

Zboží bude prodávajícím po předchozí dohodě s kupujícím a po doručení takového zboží (na adresu provozovatele) přijato.V případě, že bude ve 14-denní lhůtě vráceno zboží nepoužité a v původním obalu, vrací se zákazníkovi celá částka, v případě, kdy je vráceno zboží již bez původního obalu nebo částečně použité, má obchodník právo vracenou částku ponížit o částku odpovídající stavu vraceného výrobku. Poštovné v tomto případě hradí zákazník.

Po vrácení zboží bude zákazníkovi vrácena peněžní částka  bankovním převodem nebo poštovní poukázkou (dle přání zákazníka), a to do 30 dnů ode dne vrácení zboží.

Vrácené zboží nezasílejte dobírkou!

Zákazník je povinen o úmyslu vrátit zboží informovat provozovatele e-mailem, nebo písemně a uvést číslo objednávky a bankovní spojení, na které si přeje poukázat platbu za vrácené zboží. Vrácené zboží musí být zabaleno v originálním obalu a nepoužité!

 

REKLAMACE ZBOŽÍ

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců.

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 30 dnů ode dne jejího obdržení

Doporučujeme spolu s vadným výrobkem předložit doklad o zaplacení (fakturu, prodejku), event. záruční list.

Kupující je povinen dále při reklamaci předložit vadnou věc čistou, zabalenou v originálním obalu včetně původního příslušenství.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.

V případě zjištění neopravitelné výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus, či vrácena peněžní částka. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného a balného.
V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zákazníkovi na jeho náklady, současně mu mohou být prodejcem vyúčtovány manipulační náklady vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

 

NEVYZVEDNUTÁ DOBÍRKA

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud objednávka zaslaná na dobírku nebude zákazníkem převzata, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta). Odesláním objednávky SOUHLASÍTE  s našimi obchodními podmínkami.

Původ zboží: PRC

    V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na

                                       info@vseprooslavy.cz