Ochrana osobních informací

Veškerá osobní data Kupujícího jsou Prodávajícím považována za důvěrná. Tato data nejsou poskytována třetím osobám. Jedinou výjimkou jsou externí dopravní služby a to pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro doručení zboží Kupujícímu.

Změna uložených osobních dat je možná po přihlášení Kupujícího do uživatelské sekce, nebo na základě telefonického, nebo emailového požadavku Kupujícího na Prodávajícího.

Veškerá uložená osobní data Kupujícího lze na telefonické, nebo emailové vyžádání smazat z databáze. Vyjímkou je uživatelský účet zřízený Kupujícím na internetovém obchodě Prodávajícího. Tento účet může být zrušen pouze Kupujícím.

Informace od Kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

 

 

    V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na

                                       info@vseprooslavy.cz